Tunnel- og veiprosjekter genererer store mengder overskuddsmasser

I Norge har vi et uttak på rundt 7 millioner kubikkmeter tunnelmasser hvert år, som i hovedsak kjøres bort.

Et videreutviklet konsept for gabioner kan være løsningen

Ved å ha en mobil produksjonsløsning, og ved hjelp av vibrasjon, kan gabioner bli en bærekraftig løsning.

Slik fungerer det

– et gammelt prinsipp, men noe helt annet

Mobilt produksjonsanlegg

Mobilt produksjonsanlegg settes direkte opp på anleggsplass

Nettingkasser av stål monteres og vibrasjonspakkes ved hjelp av maskin

Pakkes ved hjelp av maskin og vibrasjon

Vi får pakket inn 30% mer stein ved hjelp av vibrasjon

Gabionen blir så kompakt at stabiliteten kan likestilles med en betongblokk

Du slipper å fylle manuelt og gjør det mulig å bygge opptil 100-120 kvm ferdig støttemur pr. dag, med rutinerte montører

Løftes og stables på plass

Løftbare – selv om de er ferdigfylt ved hjelp av innebygde sertifiserte løfteører

Bærer sin egen vekt med innebygde løfteører – helt opptil 3,2 tonn

Kan flyttes ved behov da konstruksjonen er så robust og solid

Miljøgevinsten

Fjerner behovet for transport og deponi

Mobilt produksjonsanlegg settes direkte opp på anleggsplass

Betydelig lengre levetid

Sammenlignet med håndfylte løsninger, der steinmassen vil sige ned over tid, og består av tynnere ståltråder

Består i sin helhet av naturlig stein

Ved endt livsløp vil “avfallet” bestå av naturlig stein

Kan gjenbrukes til nye formål

Konkstruksjonen er så robust og solid at den kan bare flyttes ved behov

Stein- og bergmasse får ny verdi

Et naturlig biprodukt som ikke trenger å annen bearbeiding enn knusing

Naturlig støyreduserende og lydabsorberende

Kan også leveres med støyreduserende plater i sentrum av nettingkassene

Ekstremværet

Faren for flom, jordras og snøskred vil øke på grunn av ekstremvær. Gabioner har viktig egenskaper vedrørende flom- og skredsikring.

Raskt å bygge og flytte på til utsatte områder der det trengs flom- og skredsikring

Gabioner er selvdrenerede, i motsetning til betong, som trenger et dreneringssystem

Naturlig erosjonsikker – består i sin helhet av stein fra moder natur

Et prosjekt under utvikling

Prosjektet gjennomføres av SINTEF, initiert av Foraas Områdesikring og samarbeidspartner Gabioner Sweden.